Le Cheval Naturellement

Le Cheval Naturellement

Inventarisatienr.: K-154
Kunstenaar: Susan Schildkamp
Straatnaam: Groeneweg 1
  De Rijp
Jaar van plaatsing: 2012

Omschrijving:

De Paardenparade - Fietsroute

De Paardenparade is een kunst- en cultuurroute door duinen, polders en historische pracht in Alkmaar, Graft-De Rijp, Schermer, Bergen en Heiloo. De route van de Paardenparade neemt je mee langs cultuurhistorische plekken waar paarden een belangrijke rol speelden, zoals paardentrekschuiten, paardentrams en jaagpaden. Onderweg kom je tien levensgrote kunstpaarden tegen die zijn beschilderd of bewerkt door gevestigde en startende professionele kunstenaars. Deze kunstpaarden vertellen op hun eigen verrassende wijze het verhaal van het verleden en het heden: de Paardenparade verbindt historische, verborgen plekken in de regio door middel van kunst.

 

Le Cheval Naturellement - 2012 door Susan Schildkamp (1957).
Susan Schildkamp is in 1981 afgestudeerd afgestudeerd aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunst en de Vrije Academie in Den Haag.
Zij schept in tekeningen en schilderijen voorstellingen tussen waak en droom. Zij vangt landschappen, mensen, huizen en gebouwen, voorwerpen en niet in de laatste plaats sferen.
Susan vertaalt de gevoelswereld van de mens in het algemeen en van haarzelf in het bijzonder. Haar belangrijke leidraad is dat mensen de kracht hebben dramatische interventies een positieve wending te geven. Kijkers ervaren haar schilderijen als spiegels van hun eigen dromen en gevoelswereld.

Omgevingsinformatie

Het ooit zeer welvarende De Rijp ontleende haar rijkdom aan de haringvisserij en de walvisvaart. Later ontwikkelde zich een industrie van onder meer olie- en houtzaagmolens, hennep- en vlasroterijen, zeilmakerijen, scheepsbouw en lijnbanen. Grafterbaan, Westeinde en Rechtestraat maakten deel uit van een belangrijke verbinding tussen Graft en De Rijp. Hierlangs werd veel van de handel vervoerd. In de voormalige woning van reder Jan Boon, thans Museum Jan Boon, is aan de halfronde boog in het verder rechte hek nog goed te zien welke belangrijke rol paarden destijds hierin speelden: deze boog is noodzakelijk om paard en wagen te kunnen keren.

 

Plattegrond:

Navigatie