Op de speelplaats

Op de speelplaats

Inventarisatienr.: K-185
Kunstenaar: Marijke de Vré - Verlaan
Straatnaam: Jozefparkje, bij Kerkstraat
  De Rijp
Jaar van plaatsing: 2022

Omschrijving:

Het ontwerp omvat twee spelende kinderen in brons met een hoogte van ca. 80 cm, geplaatste op een sokkel van ongeveer dezelfde hoogte. Dit kunstwerk is niet alleen bedoeld als herinnering aan het verleden , maar biedt tegelijkertijd hoop op een mooi en levendig wijkje waar kinderen vrij zijn en zich veilig weten.

Voor dit bronzen beeld, vervaardigd in opdracht van De Coöperatie Dorpsherstel, zijn de volgende technische gegevens van toepassing: Het beeldhouwwerk is in was vervaardigd en vervolgens is er door bronsgieterij

Steylaert in Waardenburg een mal van gemaakt. Hierdoor wordt het mogelijk via de ‘verloren was-methode’ een bronzen afgietsel te maken, dit maakt het ook mogelijk in geval van ontvreemding eventueel een vervangend afgietsel te laten maken.

Mede op advies van bewoners en omgeving is Marijke de Vré-Verlaan, een plaatselijke en bekende kunstenaar gevestigd in De Rijp, met haar atelier aan de Kerkstraat, gevraagd een ontwerp te maken. Beeldend kunstenares Marijke de Vré-Verlaan is een kunstenaar die zowel nationaal maar ook internationaal, bijzonder veel waardering voor haar werk heeft gekregen. Haar beeldhouwwerk, al dan niet in opdracht vervaardigd, is inmiddels niet alleen in Nederland maar ook in andere Europese landen en Amerika terug te vinden. Zij verwoord haar motivatie en stijl als volgt: "Expressie in lichaamstaal vastleggen dat is wat mij fascineert. De basis van elk beeld dat ik maak is het naaktmodel. Ik werk daarbij het liefst met klei of boetseerwas. Vooral klei laat zich prima verwerken en het geeft mij de mogelijkheid de structuur van het beeld grof of juist heel gedetailleerd af te werken.

De beelden van Marijke de Vré kenmerken zich volgens de kopers en kijkers vooral door:
· De figuratieve vorm, die weliswaar niet letterlijk is maar een heel goede impressie geeft van het lichaam en de beweging daarvan ;
· Het is kleinschalig en intiem. Het laat de uitgebeelde personen zien in geconcentreerde houding en dikwijls een beetje in zich zelf gekeerd;
· Het materiaalgebruik is zeer zichtbaar en aards. Je ziet de handen van de kunstenaar terug in het beeld en met name het oppervlak daarvan. Je voelt ook de worsteling om de vorm zodanig te beheersen dat het weergeeft wat de kunstenaar beoogt
· Het is zonder opsmuk, maar nuchter en tegelijkertijd speels in aankleding van de figuren. De wapperen roken van de dansende dames en de houding en kleiding van de uitgebeelde kinderen
· Het beweegt en het geeft aan de omgeving waar het staat. Het is dynamische, maar niet opdringerig en dat spreekt mensen aan. Het is inmiddels vertrouwd en hoort bij ons.
· Het geeft mooi weer hoe kwetsbaar de mens is en dan vooral het kind als hij/zij speelt, leest of gewoon loopt.

Navigatie