LightNET

LightNET
LightNET

Inventarisatienr.: K-117
Kunstenaar: Arno (Aarnoud) van der Mark (1949 - ) Meer informatie
Straatnaam: Mallegatsplein 10
  Centrum/Binnenstad West
Materiaal: Neonverlichting
Jaar van plaatsing: 2001

Omschrijving:

LightNET 

Het LightNET is een stedelijk armatuur, waarvan de contouren de beschrijving zijn van een vrij opgehangen net. De reflectie in het daaronder gelegen water geven het NET vorm en verdubbelen daarmee het beeld.

LightNET maakt deel uit van de (onbestemde) publieke ruimte die gevormd wordt door de routes richting politiebureau, parkeergarage, de kantoren en de brug naar Overstad. De aanwezigheid van het kunstwerk in dit veelvormige gebied is tegelijkertijd rustpunt en contrastpunt. Het is de constante factor in de visuele en emotionele beleving van de passant en beschouwer. 

In juni van dit jaar is het kunstwerk LightNET gerealiseerd. Het kunstwerk is van de hand van beeldend kunstenaar Arno van der Mark uit Amsterdam. De wording kent een lange geschiedenis. In juni 1999, ten tijde van het gereedkomen van het nieuwe Stadskantoor, werd begonnen aan wat genoemd wordt; de percentageregeling beeldende kunst ( 1% van de bouwsom wordt bestemd voor een beeldende kunsttoepassing). Voor het Stadskantoor werd door de daarvoor ingestelde adviescommissie gekozen voor een kunsttoepassing in het gebied rond de ingang van het kantoor. De voornaamste kenmerken hiervan waren; het samenkomen van loop- en fietsroutes, een dynamiek die uitgaat van het zich verplaatsen van mensen, een veelheid aan bouwkundige en landschapselementen en de typische geaardheid van de gebouwde omgeving. Op dit knooppunt van dynamiek en veelvormigheid diende een beeldende kunsttoepassing te worden gerealiseerd die aansluit op de verschillende niveaus van beleving en die daarbij een onveranderlijke kwalitatieve toevoeging vormt. Uit een gevoerde competitie kwam het ontwerp van Van der Mark als meest gewenste naar boven. Dit ontwerp was een verbeelding van de kwaliteit die voor de kunsttoepassing op deze plek gezocht werd.  

Het ontwerp bestaat uit twee elementen: een vormgegeven verbinding van het tapis roulant met de Kanaalkade genaamd The Bridge en een lichtelement tegen het plafond van het kantoorgebouw boven het water. The Bridge slaat letterlijk en figuurlijk een brug tussen het Stadskantoor en de oude binnenstad. De dynamiek van de routes en de bewegingen komt terug in het netwerk van loopvlakken welke de brug vormen. Het is een ontwerp dat diep ingrijpt in de stedenbouwkundige en ruimtelijke vormgeving. De realisatie van The Bridge dient te worden geïntegreerd in de herinrichting van het gehele gebied gelegen tussen het schiereiland en de Paardenmarkt. The Bridge verbindt de oude met de nieuwe stad. Voor het deel van het gebied onder het kantoorgebouw is het lichtelement voorzien. Dit deel van de kunsttoepassing is geheel anders van aard maar kenmerkt zich op gelijke wijze door de vorm van een netwerk. Hier is het netwerk niet de transporteur van personen maar de transporteur van licht.  

Als gevolg van gewijzigde besluitvorming omtrent het verloop van de verbouwing van het Stadskantoor, is de herinrichting van het gebied tussen de Paardenmarkt en het schiereiland uitgesteld. Hiermee werd tevens de uitvoering van de kunsttoepassing niet ter hand genomen. Aanvankelijk was het een uitstel voor een tweetal jaren maar in een later stadium was het voor onbepaalde tijd. Uitgaande van het gegeven dat het ontwerp van The Bridge mettertijd opgenomen zou kunnen worden in het plan voor de herinrichting van het stedelijk gebied, werd uiteindelijk de verdere ontwikkeling van het lichtelement door Arno van der Mark ter hand genomen.

Het resultaat hiervan is het LichtNET. Een door neon en roestvrij staal gevormde contour die in de reflectie van het water zijn vorm vindt. Het steeds veranderende wateroppervlak brengt de dynamiek aan die ook het gebied kenmerkt. Maar tevens kan de plek dienen als rustpunt; een plaats voor mijmering.

Plattegrond:

Navigatie


Diashow snelheid (in seconden):
Ga direct naar deze foto: